1:a Sidan http://www.mycourt.se/ http://www.mycourt.se/index.php?refer=8ef23c64093f851632e9d58978f59139#register_ppl

Styrelsen

Klubbstyrelsen & Farsta Tennis AB

Ordförande
Tommy Tegelgård
tommy.tegelgard@farstatennis.net

Kassör
Richard Stünkel 070-7464965
richard@egnaben.se

Sekreterare
Nils Björkman 070-2770023

nils.bjorkman@gmail.com

Ledamot

Johan Åqvist 070-3668502
johan.aqvist@wspgroup.se

Ledamot

Aleksandra Sende

Suppleant

Sabina Kuhlberg

sabina.kuhlberg@hotmail.com____________

 

Om ni vill komma i kontakt med någon från våra olika kommitéer, kan ni e-maila dem...

Klubbkom./Tävlingskommittéen
Nils Björkman
Richard Stünkel
Tommy Tegelgård

Marknadskommittéen
Vakant

Hallkommittéen
Johan Åqvist

 

Organisation

Årsberättelsen från Årsmötet 5/3/2015

Läs mer»

Presentation av medlemsenkät

Styrelsen vill först och främst framföra ett tack till medlemmar/kunder som tagit sig tid att svara på vår enkät vi hade i september 2014.

Information och synpunkter bygger på svar från ca 170 personer.

I vår ambition att utveckla och förbättra Farsta Tennis är denna typ av feedback mycket värdefull. /Mvh Styrelsen i Farsta Tennis

» Se Medlemsenkäten september 2014

 

 
|
 Uppdaterad: 2018-11-22 |
|