1:a Sidan http://www.mycourt.se/ http://www.mycourt.se/index.php?refer=8ef23c64093f851632e9d58978f59139#register_ppl

Gruppspel dagtid!

Förnärvarande håller vi på att rekrytera en person som kan fungera som ansvarig för aktiviteten "Daggruppspel". 

Om någon är intresserad av detta kontakta Mikael Stripple.    

Vill ni vara med på Gruppspel dagtid i höst? 
Vi söker så många 
som möjligt i olika nivåer.
(ca grupp7 och uppåt). 
Vardagar före kl 16?

 
 

Våra Sponsorer


                  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
|
 Uppdaterad: 2018-11-08 |
|