1:a Sidan http://www.mycourt.se/ http://www.mycourt.se/index.php?refer=8ef23c64093f851632e9d58978f59139#register_ppl

Ny organisation till våren

Som tidigare meddelats så slutar vår verksamhetsansvarige Mikael Stripple hos oss till årsskiftet 2016.

Vi vill härmed tacka Mikael för all erfarenhet, kompetens och energi som han bidragit till att utveckla vår förening och alla dess spelare – junior som senior under alla dessa år.

Vi önskar Mikael en stor lycka till i framtiden och blickar samtidigt framåt med stor optimism. Carina Ihd kommer ta över Mickes roll som verksamhetsansvarig från och med januari, hon har i och med sitt jobb med klubbens ekonomi, medlemsaktiviteter och styrelsearbete en god kännedom om klubben och kommer tillsammans med befintlig personal arbeta för att fortsätta
den utveckling Mikael påbörjat.

/mvh Farsta TK

Våra Sponsorer


                  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
|
 Uppdaterad: 2018-11-08 |
|