1:a Sidan http://www.mycourt.se/ http://www.mycourt.se/index.php?refer=8ef23c64093f851632e9d58978f59139#register_ppl

50-årsfesten uppskjuten!

På grund av för få anmälningar tvingas klubben att flytta fram festen till ett senare tillfälle. Klubben har därför avbokat lokal mm. Vi beklagar verkligen.

Naturligtvis skall vi fira att klubben blivit 50 år. Preliminärt planeras för ett nytt datum mars-april. Vi återkommer längre fram.

Ni som hunnit betala in anmälningsavgiften, var vänliga att meddela Carina Ihd till vilket konto pengarna ska återskickas till.

Styrelsen

Våra Sponsorer


                  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
|
 Uppdaterad: 2018-11-08 |
|