1:a Sidan http://www.mycourt.se/ http://www.mycourt.se/index.php?refer=8ef23c64093f851632e9d58978f59139#register_ppl

Bokning av strötider under sommaren!

Som vi meddelat tidigare är hallen öppen för spel under hela sommaren till reducerat pris för 100kr/tim för medlemmar.

Bokningar av sådan strötid kan dock först göras från och med måndag 25/6 kl 8. 


Om man bokar före det datumet kommer det lägre priset inte att slå igenom på din bokning. Likaså kommer ny portkod att användas under sommaren.

Våra Sponsorer

                  

 

 
|
 Uppdaterad: 2015-12-04 |
|